Integritet

Personuppgifter och användning av dessa

Personuppgifter om alla upphandlande enheter som blir kända under besöket av nätbutiken och inköp anses vara konfidentiella uppgifter. Säljaren skall inte lämna ut uppgifter som har blivit kända för tredje part, utom i de fall som föreskrivs i lag. På begäran har kunden rätt att begära att du tar bort dina data från onlinebutiken databas. Den krypterade data kommunikationskanalen med bankerna säkerställer säkerheten för personuppgifter och bank krav. Säljaren har inte tillgång till dem.

Vilka personuppgifter behandlas
− Namn, telefonnummer och e-postadress.
− Varornas leveransadress.
− Bankkontots nummer.
− Kostnader för varor och tjänster samt uppgifter om betalningar (inköpshistorik).
− Information om kundsupport.

De ändamål för vilka personuppgifter behandlas
Personlig information används för att administrera kundorder och leverera varor.
Inköpshistorik data (inköpsdatum, artikel, kvantitet, kunddata) används för inköp av inköpta varor
Översikt över tjänsterna och analysera kundpreferenser.
Bankkontonumret används för att returnera betalningar till kunden.
Personuppgifter såsom e-post, telefonnummer, kundnamn, bearbetas för att lösa
Tjänster som är relaterade till tjänsteleverantören (kundsupport).
IP-adressen eller andra nätverksidentifierare för en Web Store-användare bearbetas i Web Store som
Tillhandahållande av informationssamhälletstjänster och framställning av webb användningsstatistik.

De mottagare till vilka
personuppgifterna överförs till Jolly Toys OÜ
är den registeransvarige, kommer Jolly Toys att vidarebefordra de personuppgifter som behövs för att genomföra betalningarna till den auktoriserade personens betalnings Central.
Personuppgifter kommer att överföras till webb arkivets kundsupport för att hantera köp och Köp
Lösa klientproblem.
Namn, telefonnummer och e-postadress skickas till den tjänsteleverantör som valts av
Leverantör. När det gäller varor som levereras med kurir
Adressen till kunden i kontaktinformationen.
Om bokföringen utförs av tjänsteleverantören överförs personuppgifter till den
Att utföra redovisningsåtgärder till tjänsteleverantören.

Lagring av personuppgifter

Tillgång till och rättelse av personuppgifter
Personuppgifter kan nås och göras korrigeringar i webb butikens användarprofil. När köpet har genomförts
Utan ett användarkonto, kan du komma åt personliga data med hjälp av ett klinker-stöd.

Återkallande av samtycke
Om behandlingen av personuppgifter baseras på kundens samtycke, har kunden rätt att samtycka till
Kundsupport via e-post.

Bevarande
När du stänger kundkontot för Web Store raderas personuppgifter om inte sådana uppgifter
som krävs för att upprätthålla konton eller lösa konsumenttvister.
Om köpet har gjorts utan ett kundkonto bevaras inköpshistoriken i tre år.
I tvister som rör betalningar och konsumenttvister ska personuppgifter lagras till dess att
Utgången av preskriptionstiden.
De personuppgifter som är nödvändiga för redovisningen skall bevaras i sju år.

Ta bort
För att ta bort dina personuppgifter måste du kontakta supportavdelningen via e-post. Begäran om radering
Besvaras senast inom en månad och en tidsfrist för radering anges.

Lösande av tvister

Tvister om behandling av personuppgifter ska info@jollytoys.eevia kundtjänst.
Tillsynsmyndigheten är den estniska uppgiftsskydds inspektionen info@aki.ee.